8 mar 2016

8 mar 2016

Projekty budowy nowego dojazdu do portu gdyńskiego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Istnieją trzy koncepcje budowy nowej drogi łączącej gdyński port z Obwodnicą Trójmiasta, z których analizowane będą przez władze miasta najprawdopodobniej tylko dwa, bowiem trzeci projekt zakładający poprowadzenie całej trasy po estakadach, nie zyskał akceptacji społecznej.
Cechą łączącą dwa projekty jest założenie, że na końcu obwodnicy droga wejdzie w wykop i będzie biec pod ziemią aż do ul. Hutniczej, a następnie estakadą przejdzie nad torami i nad ul. Pucką.

Co do różnic, pierwszy projekt zakłada dalszy bieg trasy górą aż do estakady Kwiatkowskiego, w drugim droga biegnie znów pod ziemią, pod torami kolejowymi, dając możliwość poprowadzenia tamtędy w przyszłości linii aglomeracyjnej. To ostatnie rozwiązanie jest rekomendowane przez autorów koncepcji – Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska. Wariant zakłada też, że nowy 4 km dojazd do portu, składający się z Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej i tzw. Drogi Czerwonej będzie drogą główną. Pozostała część OPAT-u ma być wobec niej podporządkowana. Lepszy dojazd do portu jest bowiem priorytetem, gdyż jak tłumaczą urzędnicy „jest interesem całego narodu”.

Koszt budowy nowego dojazdu do portu oceniany jest na ok 900 mln złotych. Gdynia od dawna walczy o tę inwestycję i wsparcie finansowe – w zeszłym roku doszło do podpisania w tej sprawie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Gdynia, Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Konieczność budowy nowego połączenia drogowego portu gdyńskiego z Obwodnicą Trójmiasta wynika z faktu, że tzw. stara część Trasy Kwiatkowskiego z uwagi na niskie parametry oraz niezadowalający stan techniczny, mająca status drogi powiatowej, nie zapewnia obsługi ruchu samochodów ciężarowych dostarczających ładunki do/z portu. Dostosowanie Trasy Kwiatkowskiego wiązałoby się z koniecznością jej gruntownego i niezwykle kosztownego zmodernizowania a także jej wyłączenia z ruchu, co w efekcie groziłoby kompletnym paraliżem drogowym miasta. (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet