11 lip 2019

11 lip 2019

Projekt zmniejszenia   PIT od 2020 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów planuje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;

2) obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Planowana  nowa stawka podatku   będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do dochodów uzyskanych w przyszłym roku.

(Źr.www.bip.kprm.gov.pl-red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).