23 kwi 2019

23 kwi 2019

Projekt zmiany ustawy Prawo celne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie RCL zamieszczono 19 kwietnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu :

1) wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce Ministra Finansów do prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych oraz odformalizowanie procedury wpisu do wykazu gwarantów;

2) odformalizowanie wpisu osoby na listę agentów celnych;

3) doprecyzowanie przepisów w zakresie postępowania w sprawach celnych;

4) usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów;

5) wyznaczenie naczelnika urzędu celno-skarbowego, w miejsce naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych;

6) doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym importu towarów;

7) ujednolicenie zasad prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych (m.in. elektronizacji w zakresie przekazywania informacji wymaganych ustawą o grach hazardowych);

8) ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

Wyznaczono 14 dniowy termin na konsultacje publiczne projektu.

Poniżej zamieszczamy  link do  projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321604/12586130/12586131/dokument391191.pdf

(Źr.www. legislacja .rcl.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet