30 sie 2018

30 sie 2018

Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o planowanym na czwarty kwartał przyjęciu projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Oparty na PKWiU 2008 system stawek podatku VAT w Polsce, jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej dlatego projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje:

  1. Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015)
    w zakresie usług. Powyższe wiąże się z wprowadzeniem do przepisów w zakresie VAT nowej matrycy stawek VAT, której projektowana konstrukcja ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, w tym zapewnienie prostoty i przejrzystości w stosowaniu tych stawek.
  2. Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), która ma dać podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. Projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS.
    Zmiany pozostałych regulacji w ustawie o VAT obecnie opierających się na PKWiU 2008, wynikające ze stosowania nowego sposobu identyfikowania towarów i usług, jak również pewnej racjonalizacji ich zakresu, przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej.
  3. Przewidziano również czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% , do momentu, gdy ich obniżenie będzie uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych.(Źr.bip.kprm.gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet