31 gru 2020

31 gru 2020

Projekt zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przyjęty przez rząd

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przyjęty 29.12.2020 r. przez Radę Ministrów, implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych.W ustawie uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia , umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31 grudnia 2020 r. przez zakłady ubezpieczeń i zakład reasekuracji z siedzibą na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet