13 mar 2024

13 mar 2024

Projekt zmiany ustawy o KAS: Nowe uprawnienia celników do kontroli przywozu metali z terytoriów objętych wojnami.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przyjęty przez rząd 12 marca 2024 r. na posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma dać jej uprawnienia z unijnego rozporządzenia nr 2017/821. Dotyczy ono importu cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Towary takie są przywożone przez zorganizowane grupy przestępcze. W rezultacie nowelizacji, KAS uzyska prawo do postimportowej weryfikacji szczególnych obowiązków, jakie ciążą na importerach (chodzi m.in. o wykazanie legalności zakupu). Nowela do ustawy o KAS realizuje też unijne rozporządzenie 2018/1672 dotyczące zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Skarbówka częściowo przejmie kompetencje Straży Granicznej i generalnego inspektora informacji finansowej. ( Źródło: Rzeczpospolita e -wydanie z dn. 13.03.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet