26 lut 2018

26 lut 2018

Projekt zmiany ustawy o czasie pracy kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Infrastruktury) przewiduje , że kierowca wykonujący przewozy  w transporcie międzynarodowym, nie będzie już wykonywał tej pracy w ramach podróży służbowej. Będzie on traktowany jak pracownik delegowany, co oznacza, że nie będzie mógł otrzymywać diet i innych należności z tytułu podróży służbowej na dotychczasowych zasadach. Pierwszym celem projektu nowelizacji ustawy jest poprawa warunków pracy i socjalnych kierowców. Proponowane zapisy mają ograniczyć występujące w tym obszarze nieprawidłowości. Ponadto zaprezentowany akt prawny zakłada nowy model wynagrodzenia. Obecnie jedynie 25% honorarium kierowców stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Pozostałe 75% to różnego rodzaju dodatki wynikające m.in. z diety i ryczałtów. Według proponowanych zmian zwiększeniu ma ulec podstawa składek na ubezpieczenia społeczne kierowców oraz przyszłych świadczeń społecznych, tj. emerytur, rent i zasiłków chorobowych. Takie rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą 96/71/WE oraz ogólnymi zasadami dotyczącymi delegowanych pracowników w ramach świadczenia usług, może jednak spowodować znaczny wzrost kosztów firm transportowych .Obecnie projektem zajmuje się zespól trójstronny ds. transportu drogowego Rady Dialogu Społecznego. (Źr .www.dialog.gov.pl/–K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet