25 maj 2020

25 maj 2020

 Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 181 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.   Projekt zakłada zmianę brzmienia § 1 dotychczasowego rozporządzenia, który dodaje § 3b i 3c. Wskutek zmiany: zwalnia się do dnia 31 października 2020 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 30 czerwca 2020 r.  , zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych, w stosunku do którego obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał:

– do dnia 31 grudnia 2020 r. – z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy;

– po dniu 30 czerwca 2020 r. – z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy.  Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.  Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lipca 2020 r. (Źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet