19 kwi 2017

19 kwi 2017

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji znajduje się  projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 marca 2017r. zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12296603/12422062/12422063/dokument280806.pdf),

 wdrażający w tym zakresie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Źr.legislacja.rcl.gov.-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet