22 sty 2021

22 sty 2021

Projekt zmiany prawa celnego – Mniej formalności z cłem

Przez:

Sekcja: Aktualności

Łatwiej będzie o decyzje w sprawach celnych.

W czwartek Sejm odbył pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany prawa celnego i wielu innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. uproszczenia trybu wydawania decyzji. Dotychczas, gdy rozstrzygano o należnościach importowych od towarów przywożonych spoza Unii Europejskiej, wydawano oddzielne decyzje ws. cła i innych podatków, w tym VAT. (Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 22.01.2021 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet