17 wrz 2020

17 wrz 2020

Projekt zmian w CIT i PIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

.W projekcie wprowadza się również zmiany do: – ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym , ustawy o podatku o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych ,  ustawy o rachunkowości ,  ustawy . o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych ,  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na:

  1. przepisy uszczelniające system podatku dochodowego.Projekt zawiera min. regulacje nadające status „podatnika podatku dochodowego”od osób prawnych:

– mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym, oraz – mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko tym, w przypadku których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona,

B.zmiany w ustawie o ryczałcie mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie,

  1. zmiany w przepisach o cenach transferowych

. Poniżej zamieszczamy link do projektu ustawy:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338256/katalog/12719147#127191479 ( Źr.www.legislacja.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet