20 lip 2018

20 lip 2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dalsze uproszczenia w rozliczaniu zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji do konsultacji.

Wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika)
i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP.

Tak sporządzone  zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym.

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

– zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

– zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np.  o odliczenia darowizny),

– nic nie robić – wówczas z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

– odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznanie podatkowe będzie dostępne od:

– 15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia 2019 r. dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności

gospodarczej,

— 15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia 2020 r. – dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą

działalność gospodarczą

Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe będzie zapewniała podatnikom uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL , poniżej zamieszczamy link do projektu

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12313900/12522252/12522253/dokument350175.pdf  (Źr. Legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet