7 cze 2017

7 cze 2017

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd przyjął projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisy ją wprowadzające. Nowa inspekcja ma przejąć funkcje Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   oraz  część funkcji Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie nowego jednolitego, zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu. Inspekcja, która w założeniu ma rozpocząć funkcjonowanie od 1 stycznia 2018 r. będzie podlegać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt  ustawy na stronie Rządowego Centrum legislacji  – nr projektu UD110. Z doniesień mediów wynika, że przeciwne ustawie jest Ministerstwo Zdrowia, któremu podlega Inspekcja Sanitarna i związki zawodowe tej inspekcji.      (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet