12 maj 2016

12 maj 2016

Projekt ustawy dotyczącej ważenia kontenerów w eksporcie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, wśród których znajduje się również zmiana Ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. dotycząca implementacji przepisów zmienionej  Konwencji SOLAS. Z dniem 1 lipca 2016 roku wprowadza się obowiązek podawania przez załadowcę kontenera eksportowanego/zamykanego na terenie danego państwa-strony konwencji, zweryfikowanej masy kontenera (VGM), oraz przekazania informacji o VGM do linii żeglugowej i terminalowi kontenerowemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby informacja o VGM mogła być użyta przy tworzeniu planu załadunku statku.

Projekt został zamieszczony wraz z uzasadnieniem i formularzem Oceny Skutków Regulacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (adres: http://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-legislacja/38360_projekty-zalozen-projektow-ustaw-oraz-projekty-ustaw.html) oraz na stronie BIP RCL.W projekcie uwzględniono część przekazanych dotychczas przez PISiL uwag . (K.O).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet