5 mar 2019

5 mar 2019

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na dwadzieścia najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

  1. kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,
  2. nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,
  3. zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,
  4. działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,
  5. innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023.

Docelowo Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

Zobacz projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

(Źr.www. gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet