22 gru 2017

22 gru 2017

Projekt rozszerzenia systemu monitorowania towarów (SENT)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na etapie legislacyjnym jest projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W ramach walki rządu z wywozem leków za granicę na specjalną listę wpisano już ok. 200 „zagrożonych eksportem” medykamentów. Ocenia się, że w ubiegłym roku wartość wywiezionych z kraju farmaceutyków wyniosła ok 2 mld złotych. Ponieważ system zakazów i sankcji za ich złamanie nie daje efektów, rząd podjął decyzję o rozszerzeniu systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych o leki, która to grupa dołączy do objętych już systemem: paliw, olejów smarowych, alkoholu skażonego, suszu tytoniowego. Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje objęcie systemem monitorowania transportu towarów koleją.    (źr. Rzeczp. nr 295, DGP nr 246 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet