5 wrz 2018

5 wrz 2018

Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Zmiany w odniesieniu do dotychczasowego rozporządzenia dotyczą wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie i wynikają z obowiązków nałożonych na przewoźnika ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów związanych z zapewnieniem przekazywania do rejestru zgłoszeń, danych geolokalizacyjnych środka transportu drogowego w trakcie całej trasy przewozu na terytorium kraju towarów objętych zgłoszeniami.

We wzorze dokumentu zastępującego zgłoszenie zostały dodane dodatkowe pola umożliwiające wpisanie numeru lokalizatora albo numeru urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu oraz województwa i współrzędnych geograficznych miejsca załadunku towaru, dostarczenia towaru, rozpoczęcia i zakończenia przewozu na terytorium RP. W pozostałym zakresie projekt powiela rozwiązania obecnie obowiązujące. Rozporządzenie ma wejść  w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących uwierzytelnienia podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego poprzez podanie unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC, które mają wejść w życie w maju 2019 r (przy zgłoszeniu lub aktualizacji zgłoszenia)   i w sierpniu 2019 r. (przy uzupełnieniu informacji o odbiorze towaru).(Źr. Legislacja .rcl.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet