14 wrz 2020

14 wrz 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. (poz.224)

Zgodnie z projektem:

– w §2 – zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia oraz

– w §3 w ust. 1 – zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli łącznie spełniają wymienione w przepisie warunki

– wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” zostają zastąpione wyrazami „do dnia 31 grudnia 2022 r.” Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2021 r.

(Źr.www.legislacja.gov.pl, Raport z monitoringu zmian legislacyjnych Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet