16 lip 2018

16 lip 2018

Projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, który opublikowało w piątek Rządowe Centrum Legislacji. zakłada zmiany przepisów technicznych, mające zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa żeglugi. Dostosowuje on  krajowe przepisy do wymogów unijnej dyrektywy ws. wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej.

Objęte ustawą ma być wydawanie unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Kolejną zmianą jest zastąpienie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej przez odpowiednio unijne świadectwa zdolności żeglugowej albo tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej.

Wdrożenie dyrektywy jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednoliconego systemu wymagań technicznych dla statków i nadzoru nad nimi.         (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet