27 lip 2020

27 lip 2020

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został zamieszczony przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – projekt nr UC40.Projekt ustawy zakłada dokonanie implementacji dyrektywy 2016/797 (z wyjątkiem rozdziału VI, który implementowany jest odrębnym projektem ustawy) i dyrektywy 2016/798 poprzez dodanie nowych oraz dokonanie zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043). Projekt zawiera także przepisy, których celem jest zapewnienie prawidłowego stosowania szeregu aktów wykonawczych do dyrektywy 2016/798.Poniżej zamieszczamy link do projektu:https://legislacja.gov.pl/projekt/12336306/katalog/12702412#12702412( źr. Legislacja.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet