4 paź 2017

4 paź 2017

Projekt nowelizacji ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów – stanowisko PISiL

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 28.09.2017 odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury Sejmu RP poświęcone 1-szemu czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów.

Projekt zakłada konieczność wyposażenia pojazdów samochodowych przewożących towary podlegające monitorowaniu  w geolokalizatory.

Przewoźnicy będą mogli korzystać w celach przewidzianych ustawa z własnych posiadanych już systemów geolokalizacyjnych lub – w razie braku takowych – będą mogli zaopatrzyć się w bezpłatna aplikacje na smartfony itp. urządzenia.

Powyższe dwa alternatywne rozwiązania zostały przez stronę rządowa przedstawione jako korzystne dla przedsiębiorców i przewoźników, gdyż są nisko- lub zgoła bezkosztowe.

Stanowisko PISiL przedstawione Komisji jest takie, ze zasadniczym problemem zarówno obecnie obowiązującej ustawy jak i jej nowelizacji jest fakt przerzucania na przewoźników zadań i obowiązków załadowców. Nie chodzi bowiem o to, czy te zadania i obowiązki są łatwe czy trudne, tanie czy drogie. Chodzi o to, że przewoźnik jest jedynie wykonawca zlecenia i nie może ani odpowiadać za zawartość ładunku ani brać na siebie odpowiedzialności za deklaracje załadowców.

W konkretnym przypadku geolokalizatorów, PISiL uważa, ze winny one być dostarczone przewoźnikom przez właścicieli towaru i takie stanowisko zostało przekazane Komisji.  (opr. JS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet