5 Sie 2015

5 Sie 2015

Podręcznik spedytora – transport, spedycja i logistyka, red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014.

Przez:

Sekcja:

Podręcznik spedytora – transport, spedycja i logistyka, red. D. Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2014.

220.50

Opis

Ukazało się kolejne, szóste już, wydanie Podręcznika spedytora, z podtytułem transport, spedycja i logistyka, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera. Począwszy od pierwszego wydania (w 2001 r.), podręcznik jest przygotowywany głównie dla potrzeb szkoleń, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL certyfikatu FIATA Diploma in Freight Forwarding. Program szkoleń odpowiada standardom International Federation of Freight Forwarders Associations w Zurychu, a treść podręcznika została zaakceptowana przez FIATA. Jednak w kolejnych wydaniach poszerzał się zakres poruszanych zagadnień, co w rezultacie uczyniło podręcznik poszukiwanym i kompleksowym kompendium wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Chętnie sięgają po niego zarówno uczący się zawodu, jak i praktycy pogłębiający swoją wiedzę. Podręcznik jest też chętnie wykorzystywany przez szkoły i uczelnie w kształceniu studentów z zakresu transportu i logistyki. Dotychczas sprzedano kilka tysięcy egzemplarzy.Podręcznik Spedytora jest dostępny w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2  oraz w sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż prowadzimy na podstawie 100 % przedpłaty na konto PISiL w Banku Millennium S.A., nr konta 34 1160 2202 0000 0000 6190 4525  -odbiór książek w siedzibie Izby  następuje po wpływie 100 % przedpłaty na nasze konto .   Składając zamówienia prosimy podawać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i adres właściwy dla wysyłki książki.
   Wśród 25 autorów podręcznika są zarówno menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i naukowcy z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
   Podręcznik ma formę pytań i odpowiedzi – łącznie jest ich 647. Szóste wydanie uaktualniono, a także poszerzono. Jego objętość zwiększyła się do 940 stron (2 tomy).
W 27 rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:
           Tom 1
 1. Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)
 2. Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)
 3. Dokumenty FIATA (Beata Janicka)
 4. Transakcja w handlu zagranicznym (Hanna Treder)
 5. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 6. Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 7. Transport morski (Marek Tarczyński, Franciszek Jaśniak, Danuta Adamczyk)
 8. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)
 9. Obsługa ładunków w porcie morskim (Jacek Dubicki)
 10. Transport drogowy (Józef Stróżyk)
 11. Transport kolejowy (Artur Dutkowski, Jerzy Godlewski)
Tom  2
 1. Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)
 2. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)
 3. Transport intermodalny (Janusz Neider)
 4. Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)
 5. Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)
 6. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław Chmieliński)
 7. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)
 8. Magazynowanie i składowanie (Aleksander Niemczyk)
 9. Podstawy logistyki (Anna Trzuskawska-Grzesińska)
 10. Usługi logistyczne (Anna Trzuskawska-Grzesińska)
 11. Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)
 12. Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)
 13. Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)
 14. Obsługa celna towarów (Tomasz Dzwonka)
 15. Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)
 16. Marketing w praktyce spedytora (Mirosław Wołowik)
   W podręczniku umieszczono też tekst Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010, opracowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.
Fragment recenzji prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego
„W opracowaniu Podręcznika spedytora uczestniczyło łącznie 25 autorów. Są to wybitni specjaliści – tak teoretycy, jak i praktycy z bogatym doświadczeniem – z zakresu spedycji, transportu i logistyki, cieszący się wysokim autorytetem zawodowym i uznaniem środowiska branży TSL. Tak liczebnie duży zespół autorski, składający się zarówno z ekonomistów, jak też prawników i inżynierów był niezbędny do tego, by w oparciu o istniejący, aktualny stan wiedzy oraz, ustalony w skali międzynarodowej system prawno – regulacyjny obowiązujący w tej dziedzinie, przedstawić w sposób profesjonalny, a jednocześnie kompleksowy, zwarty i transparentny, wielopłaszczyznowe i z natury interdyscyplinarne aspekty działalności spedytora w wymiarze globalnym. Taki skład zespołu, który w większości uczestniczył również w przygotowaniu wcześniejszych edycji Podręcznika spedytora, gwarantował również nie tylko wymaganą wysoką jakość opracowania oraz konieczną w takim wypadku merytoryczną jego spójność, ale także jasność i precyzję wywodu oraz względną jednolitość poziomu prezentacji poszczególnych zagadnień, mieszczących się w zakresie pracy o takim charakterze.
Podręcznik spedytora (….) stał się swoistym kompendium wiedzy z zakresu szeroko postrzeganej działalności spedycyjnej w jej relacjach z działalnością transportową i logistyczną. Ze względu na taki właśnie charakter tego opracowania, będzie ono bez wątpienia użyteczne dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców, do których, oprócz reprezentantów tego zawodu ubiegających się o pozyskanie prestiżowego dyplomu FIATA, zaliczyć należy także praktyków zatrudnionych w sektorze TSL, jak również studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach o takim profilu”.
W swej warstwie edukacyjno-poznawczej Podręcznik spedytora jest nie do zastąpienia żadnym innym opracowaniem o takim charakterze”.
Kategoria:

Opis

Ukazało się kolejne, szóste już, wydanie Podręcznika spedytora, z podtytułem transport, spedycja i logistyka, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera. Począwszy od pierwszego wydania (w 2001 r.), podręcznik jest przygotowywany głównie dla potrzeb szkoleń, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL certyfikatu FIATA Diploma in Freight Forwarding. Program szkoleń odpowiada standardom International Federation of Freight Forwarders Associations w Zurychu, a treść podręcznika została zaakceptowana przez FIATA. Jednak w kolejnych wydaniach poszerzał się zakres poruszanych zagadnień, co w rezultacie uczyniło podręcznik poszukiwanym i kompleksowym kompendium wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Chętnie sięgają po niego zarówno uczący się zawodu, jak i praktycy pogłębiający swoją wiedzę. Podręcznik jest też chętnie wykorzystywany przez szkoły i uczelnie w kształceniu studentów z zakresu transportu i logistyki. Dotychczas sprzedano kilka tysięcy egzemplarzy.Podręcznik Spedytora jest dostępny w siedzibie PISiL w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 3/2  oraz w sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż prowadzimy na podstawie 100 % przedpłaty na konto PISiL w Banku Millennium S.A., nr konta 34 1160 2202 0000 0000 6190 4525  -odbiór książek w siedzibie Izby  następuje po wpływie 100 % przedpłaty na nasze konto .   Składając zamówienia prosimy podawać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i adres właściwy dla wysyłki książki.
   Wśród 25 autorów podręcznika są zarówno menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie omawianych zagadnień, jak i naukowcy z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
   Podręcznik ma formę pytań i odpowiedzi – łącznie jest ich 647. Szóste wydanie uaktualniono, a także poszerzono. Jego objętość zwiększyła się do 940 stron (2 tomy).
W 27 rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:
           Tom 1
 1. Wprowadzenie do spedycji (Janusz Neider)
 2. Podstawy prawne spedycji (Beata Janicka)
 3. Dokumenty FIATA (Beata Janicka)
 4. Transakcja w handlu zagranicznym (Hanna Treder)
 5. Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 6. Warunki płatności w handlu zagranicznym (Danuta Marciniak-Neider)
 7. Transport morski (Marek Tarczyński, Franciszek Jaśniak, Danuta Adamczyk)
 8. Konteneryzacja (Marek Tarczyński)
 9. Obsługa ładunków w porcie morskim (Jacek Dubicki)
 10. Transport drogowy (Józef Stróżyk)
 11. Transport kolejowy (Artur Dutkowski, Jerzy Godlewski)
Tom  2
 1. Transport lotniczy (Janusz Wrzecion)
 2. Transport wodny śródlądowy (Ryszard Rolbiecki)
 3. Transport intermodalny (Janusz Neider)
 4. Transport ładunków niebezpiecznych (Jarosław Bomba)
 5. Transport ładunków ponadnormatywnych (Jarosław Żurawski)
 6. Transport morski ładunków typu project cargo i sztuk ponadnormatywnych (Radosław Chmieliński)
 7. Technologie informatyczne w działalności spedytora (Dariusz Ceranowski)
 8. Magazynowanie i składowanie (Aleksander Niemczyk)
 9. Podstawy logistyki (Anna Trzuskawska-Grzesińska)
 10. Usługi logistyczne (Anna Trzuskawska-Grzesińska)
 11. Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw (Andrzej Szulc)
 12. Rzeczoznawstwo i kontrola ładunków w handlu zagranicznym (Piotr Obszarski)
 13. Ubezpieczenia transportowe (Zbigniew Korycki)
 14. Obsługa celna towarów (Tomasz Dzwonka)
 15. Finansowe aspekty działalności spedycyjnej (Krystyna Ostrowska)
 16. Marketing w praktyce spedytora (Mirosław Wołowik)
   W podręczniku umieszczono też tekst Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010, opracowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.
Fragment recenzji prof. dr hab. Andrzeja S. Grzelakowskiego
„W opracowaniu Podręcznika spedytora uczestniczyło łącznie 25 autorów. Są to wybitni specjaliści – tak teoretycy, jak i praktycy z bogatym doświadczeniem – z zakresu spedycji, transportu i logistyki, cieszący się wysokim autorytetem zawodowym i uznaniem środowiska branży TSL. Tak liczebnie duży zespół autorski, składający się zarówno z ekonomistów, jak też prawników i inżynierów był niezbędny do tego, by w oparciu o istniejący, aktualny stan wiedzy oraz, ustalony w skali międzynarodowej system prawno – regulacyjny obowiązujący w tej dziedzinie, przedstawić w sposób profesjonalny, a jednocześnie kompleksowy, zwarty i transparentny, wielopłaszczyznowe i z natury interdyscyplinarne aspekty działalności spedytora w wymiarze globalnym. Taki skład zespołu, który w większości uczestniczył również w przygotowaniu wcześniejszych edycji Podręcznika spedytora, gwarantował również nie tylko wymaganą wysoką jakość opracowania oraz konieczną w takim wypadku merytoryczną jego spójność, ale także jasność i precyzję wywodu oraz względną jednolitość poziomu prezentacji poszczególnych zagadnień, mieszczących się w zakresie pracy o takim charakterze.
Podręcznik spedytora (….) stał się swoistym kompendium wiedzy z zakresu szeroko postrzeganej działalności spedycyjnej w jej relacjach z działalnością transportową i logistyczną. Ze względu na taki właśnie charakter tego opracowania, będzie ono bez wątpienia użyteczne dla szerokiego kręgu potencjalnych odbiorców, do których, oprócz reprezentantów tego zawodu ubiegających się o pozyskanie prestiżowego dyplomu FIATA, zaliczyć należy także praktyków zatrudnionych w sektorze TSL, jak również studentów studiujących na kierunkach i specjalnościach o takim profilu”.
W swej warstwie edukacyjno-poznawczej Podręcznik spedytora jest nie do zastąpienia żadnym innym opracowaniem o takim charakterze”.
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet