13 gru 2016

13 gru 2016

Priorytety KE w transporcie-rok 2017 -rokiem gospodarki morskiej

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 5 grudnia 2016 r na forum Komisji Transportu i Turystyki Komisarz ds. Transportu Violeta Bulc przedstawiła priorytety pracy Komisji na rok 2017. Pierwsza generalna wiadomość to deklaracja, że rok 2017 będzie rokiem gospodarki morskiej. Uzasadnieniem dla tej deklaracji jest ukazanie się   raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego poświęconego  gospodarce morskiej pt. „Transport morski w UE na niespokojnych wodach- wiele nieskutecznych i nietrwałych inwestycji”  Inne ważne punkty to:

  • rewizja standardów i działań w sprawach ochronny środowiska;
  • przegląd systemów poboru opłat za korzystanie z dróg;
  • mobilność ludności;
  • nowa inicjatywa transportu drogowego – tzw. Pakiet Drogowy;
  • pakiet morski;
  • realizacja strategii rozwoju lotnictwa cywilnego;
  • przegląd realizacji praw pasażerów w przewozach kolejowych;

Informacja została przedstawiona bez dyskusji i oceny przez posłów lub grupy polityczne. (Źr.www. liberadzki.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet