24 sie 2020

24 sie 2020

Prezydent podpisał ustawę o wzajemnym uznawaniu towarów w UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z czwartkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta wynika, że ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia ws. wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim została podpisana. Nowe przepisy przewidują kary do 100 tysięcy złotych.

Ustawa odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, dotyczącego wzajemnego uznawania towarów. W nowych przepisach wskazano, aby przedsiębiorca w dobrowolnym oświadczeniu wskazywał, jakiego typu pozwolenia na wprowadzenie towaru otrzymał.

Ustawa przewiduje, że tzw. PCP – punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. W takim punkcie przedsiębiorca otrzyma informację dotyczącą zasad i procedur wzajemnego uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, ustawa określa zasady odpowiedzialności podmiotów gospodarczych (to jest producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora) za rzetelność informacji zawartych:

  • w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów,
  • w dowodach niezbędnych do weryfikacji informacji zamieszczonych w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów,
  • w dokumentach lub informacjach niezbędnych do oceny, czy towary lub towary danego rodzaju są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim. (Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 20.08.2020 r. /HW)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet