25 sty 2017

25 sty 2017

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (konwencja AGN) przyjętą przez Sejm  15 grudnia 2016 r. Na mocy porozumienia, sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r., inwestycje na drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej (m.in. z programu Connecting Europe Facility oraz innych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności), instrumentów finansowych, np. w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, źródeł prywatnych, budżetów samorządów terytorialnych oraz budżetu państwa lub funduszy celowych. Przez Polskę przebiegają trzy międzynarodowe szlaki wodne: droga wodna E-30, łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmująca na terenie Polski Odrę,  droga wodna E-40, łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej z Morzem Czarnym, obejmująca na terenie Polski Wisłę, Narew oraz Bug, droga wodna E-70, łącząca Holandię z Rosją i Litwą, na terenie Polski obejmująca Odrę,  drogę wodną Wisła-Odra oraz   dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską. Porozumienie wskazuje również dwanaście portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu zlokalizowanych w dziesięciu miastach Polski: Świnoujście, Szczecin, Kostrzyn, Wrocław, Koźle, Gliwice, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawę i Elbląg. Polska w ramach porozumienia zobowiązała się do dostosowania międzynarodowych dróg wodnych na terenie Polski do co najmniej czwartej klasy żeglowności. Termin realizacji tego zobowiązania nie został określony.  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet