21 gru 2020

21 gru 2020

Preferencyjne warunki gwarancji de minimis BGK wydłużone o pół roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Preferencyjne warunki programu gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną wydłużone o pół roku, do 30 czerwca 2021 roku – zdecydował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podpisano stosowny aneks do umowy MF a BGK.

W informacji resortu podano, że poza przedłużeniem preferencyjnych warunków programu gwarancji de minimis udzielanych przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG ), szef MF zgodził się także na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. kolejnych, bardziej korzystnych dla przedsiębiorców parametrów tych gwarancji. Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19.

Ministerstwo przypomina, że w ramach KFG udzielane są przez BGK gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych w formule pomocy de minimis zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z pandemią COVID-19, gwarancje mogą obejmować do 80 proc. kwoty kredytu objętego gwarancją (przed pandemią do 60 proc.). Zrezygnowano również z pobierania opłaty prowizyjnej (przed pandemią pobierano prowizję 0,5 proc.). ( Źródło: Prawo.pl dla LEX, z dn.15.12.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet