14 lut 2022

14 lut 2022

Preferencja dla pracodawców- ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polski Ład wprowadził specjalną preferencję dla pracodawców zatrudniających innowacyjnych pracowników.

Dzięki niej będzie łatwiej konkurować o fachowców, czyli pracowników o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników jest dedykowana dla pracodawców, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), ponieważ:

  • w danym roku podatkowym ponieśli stratę, albo
  • wysokość przysługującego odliczenia przekroczy wysokość osiągniętego dochodu.

Taki pracodawca ma możliwość odliczenia kwoty tej ulgi (B+R) od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych do urzędu skarbowego od wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Wysokość odliczenia wynosi:

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet