16 lip 2018

16 lip 2018

Prędkość handlowa pociągów towarowych wzrosła do ponad 25 km/h

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prędkość handlowa pociągów towarowych wzrosła w Polsce w 2017 r. do ponad 25 km/h. Ostatnie dwa lata to co prawda  nieznaczne wzrosty średniej prędkości, ale jest ona nadal niska w porównaniu z innymi krajami i wpływa negatywnie na konkurencyjność transportu kolejowego. Wg. informacji Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) poprawa w 2017 r. wynika m.in. ze wzrostu przewozów intermodalnych, które charakteryzują się wyższą prędkością. Średnia prędkość przewozów intermodalnych wyniosła ok. 30 km/h.

W latach 2010-2012 średnia prędkość handlowa nieznacznie przekraczała 25 km/h, w latach 2013-2015 obserwowano obniżenie prędkości, co było związane z kumulacją prac modernizacyjnych na sieci kolejowej, zaś w latach 2016–2017 większość prac remontowych na torach była już zakończona, w konsekwencji czego nastąpił wzrost prędkości.

Prędkość pociągów towarowych w Polsce jest dużo niższa niż w krajach, w których przewozy międzynarodowe pełnią znaczącą rolę. W Holandii średnia prędkość handlowa wynosiła 64 km/h, w Portugalii 54 km/h, w Hiszpanii 53 km/h, na Litwie 39 km/h. (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet