28 gru 2021

28 gru 2021

PRAWO UE:  Podatek wyrównawczy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projektowana dyrektywa ma zapewnić skuteczne opodatkowanie globalnych gigantów. To zupełnie co innego niż polska danina o takiej samej nazwie.

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o podatku minimalnym dla przedsiębiorstw międzynarodowych, który ma zapewnić, że przedsiębiorstwa o globalnych przychodach przekraczających 750 mld nie będą unikać opodatkowania. W dokumencie (o roboczym oznaczeniu COM(2021) 823 final) przewidziano, że każda międzynarodowa grupa, której spółka centralna lub przynajmniej jedna ze spółek zależnych będzie miała siedzibę w państwie członkowskim UE, zapłaci podatek dochodowy nie niższy niż 15 proc. dochodu osiągniętego w danym państwie. Projekt dyrektywy nie odnosi się do nominalnych stawek podatków dochodowych obowiązujących w państwach członkowskich UE, lecz do rzeczywistej stopy opodatkowania. Jeśli się okaże, że będzie ona niższa od 15 proc., to państwo, w którym ma siedzibę dominująca spółka z grupy, będzie mogło nałożyć na nią podatek wyrównawczy.

W projekcie znalazł się też przepis zapewniający skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskim poziomie opodatkowania, który nie stosuje podobnych przepisów. Może się tak stać, chociaż porozumienie w tej sprawie opracowane w OEDC podpisało aż 137 krajów. W projekcie przewidziano też ulgi. Podatkowi nie będzie podlegała kwota dochodu odpowiadająca 5 proc. wartości aktywów trwałych i 5 proc. kosztów wynagrodzeń (w dyrektywie nazwano ją z angielska „carve-out”).Ma to zapewnić, że podatek minimalny nie obciąży firm, które prowadzą w danym państwie realną działalność, posiadając środki trwałe i zatrudniając pracowników. Jeśli dyrektywa zostanie zaakceptowana, to kraje członkowskie będą ją musiały wdrożyć i stosować od 1 stycznia 2023 r.

Komisja zaproponowała też dyrektywę, która ukróciłaby praktykę używania tzw. firm skrzynek pocztowych. Chodzi o fikcyjnie działające firmy, które nie mają żadnego majątku i nie zatrudniają pracowników, a wykorzystują jedynie adres w kraju o niskim opodatkowaniu, by w ten sposób czerpać korzyści podatkowe z międzynarodowych struktur biznesowych. Nowe przepisy mają wykluczyć te korzyści u podmiotów, których większość przychodów jest pasywna (pochodzi np. z odsetek czy dywidend), a większość transakcji jest międzynarodowa. Plany Komisji zakładają, że ta dyrektywa wejdzie w życie od początku 2024 r. ( Źródło: Rzeczpospolita z dn. 28.12.2021 /HW )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet