4 lut 2016

4 lut 2016

Prawo – teksty jednolite

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124 – Obwieszczenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).