25 cze 2019

25 cze 2019

Prawo-projekty ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano rządowe projekty ustaw:

– o Rzeczniku Praw Podatnika (druk nr 3516). https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3C4188DE6229EA53C1258417003990CA

-Ordynacja podatkowa(druk nr 3517). https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A2166AB4E86AFC24C1258417003990DAhttps://

Projektowany akt ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa .

-Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (druknr 3518)

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=CE6B73E53195B2C9C1258417003990D4

W dniu 12 czerwca br.,powyższe  projekty skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.  Projekty zakładają wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021r., z wyjątkami w nich określonymi.

(Żr.www.sejm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet