6 cze 2019

6 cze 2019

PRAWO- Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na etapie konsultacji publicznych.

Regulacja Ministra Infrastruktury opracowana w oparciu o przepis art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 i 730) określa system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, przy czym chodzi tylko o naruszenia stwierdzone podczas kontroli na drodze. Najważniejszymi założeniami projektu są:

  • określenie współczynnika ryzyka występowania naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,
  • nałożenie na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązku określenia wartości wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń (do dnia 31 marca roku następnego),
  • prowadzenie wykazu podmiotów, wykazu naruszeń oraz wykaz podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów,
  • objęcie podmiotów ujętych w wykazie podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń z zakresu czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, w tym stosowania tachografów, obowiązkiem kontroli zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) w okresie do dnia 31 marca roku następującego po roku w którym określono współczynnik ryzyka.

Projekt aktu jest w fazie konsultacji publicznych, podczas którego podmioty publiczne będą mogły wyrazić swoje stanowisko co do jego treści.

W celu zapoznania się z całością ww. projektu rozporządzenia, odsyłamy do linku pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321905/katalog/12598158#12598158) (Źródło HW : Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji/ HW)

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet