18 sie 2023

18 sie 2023

Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy podczas pracy w upały

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wysokie temperatury w ostatnich dniach mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Wobec tego, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy i jak pracodawca może poprawić ich komfort pracy ?

Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. PLN.

Wysokie temperatury mogą mieć wpływ nie tylko na wydajność, ale i bezpieczeństwo pracowników. Ustawa kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – również biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy w związku np. z upałem.

W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia działań, aby je poprawić.

Jako przykład czynności pracodawcy, możemy wymienić:

  • skrócenie czasu pracy pracowników,
  • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy,
  • zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku,
  • zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach pracy.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. W przypadku wcześniejszego wyjścia – nie może ono powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika. W ostatnich latach rośnie popularność oferowanych przez niektórych pracodawców tzw. przerw regeneracyjnych w pokojach relaksu.

Istniejące przepisy nakładają  na pracodawcę obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, to jednak – co do zasady – nie określają maksymalnej temperatury powietrza, w jakiej praca może być wykonywana w pomieszczeniach.

Zmniejszenie związanych z upałami uciążliwości pracy w pomieszczeniach jest możliwe między innymi dzięki zapewnieniu właściwej wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach zamkniętych, o ile temperatura w takich pomieszczeniach nie przekracza 28 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje. W takiej sytuacji nie ma znaczenia to, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację czy też nie.

W przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu czy na otwartej przestrzeni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

UWAGA! Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65 proc.

Więcej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-w-upaly-jakie-obowiazki-ma-pracodawca

Źródło: gov.pl, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet