7 lis 2022

7 lis 2022

Prawo gospodarcze : Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm w ub. piątek tj. 04.11.2022 r. uchwalił, przyjmując część poprawek Senatu, nowelizację mającą ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez „system integracji rejestrów”.

Sejm przyjął w piątek dwie poprawki Senatu do nowelizacji mającej ułatwić składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, zwiększyć dostępność do danych z rejestru na unijnym portalu i wymianę między rejestrami państw UE. Ustawa z poprawkami trafi teraz do prezydenta.

 Zmiana stanowi etap wdrożenia unijnego pakietu prawa spółek. Szybciej, łatwiej, bardziej przejrzyście. Zmiana ta przysłuży się do redukcji obciążeń i kosztów przedsiębiorców, przysłuży się obrotowi gospodarczemu” – mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł prezentując przygotowane w MS rozwiązania. Wskazał, że po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie i bezpłatnie przez „system integracji rejestrów”.

Ustawa  o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, co do zasady dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Chodzi o zwiększenie dostępności do danych zawartych w KRS na unijnym portalu oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto ustawa wprowadza też zmiany w rejestracji i składaniu dokumentów do KRS. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 r.

Ponadto, ponad 500 tys. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS zostanie zwolnionych z obowiązku składania do rejestru dokumentów oraz informacji w zakresie w jakim będą one otrzymywane z systemu integracji rejestrów. Z kolei spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zyskają nowy obowiązek. Chodzi o konieczność utworzenia rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu wpłat na udziały. Ponadto ustawa przewiduje wymóg zamieszczania w rejestrze daty urodzenia osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL. W przypadku gdy podmiot jest przedsiębiorcą zagranicznym będącym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej ustawa przewiduje zamieszczanie w rejestrze danych pozwalających na utworzenie niepowtarzalnego identyfikatora europejskiego, a w przypadku podmiotów nieobjętych systemem integracji rejestrów  – numeru w rejestrze. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dnia 04.11.2022 r./  HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet