30 mar 2022

30 mar 2022

Prawo gospodarcze:  Sankcje wobec Rosji i Białorusi

Przez:

Sekcja: Aktualności

By zatrzymać TIR-y, trzeba zamknąć wschodnią granicę UE i zmienić sankcje

O tirach jadących z Niemiec do Białorusi głośno jest od początku marca. Opozycja uważa, że to rząd Polski pozwala na transporty, wspierając Rosję. Rząd twierdzi, że to wina unijnych przepisów. Jak zwykle, każdy ma trochę racji. Dzięki nagłośnieniu sprawy, transporty są dokładniej sprawdzane, toczą się rozmowy o zamknięciu granic i szykowana jest nowa ustawa pozwalająca karać łamiących zakazy.

Wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewnia, że Polska stosuje obowiązujące przepisy. – Jeżeli towary są dozwolone, nie są objęte ograniczeniami, brak jest podstaw prawnych do wstrzymania wywozu takich przesyłek do czasu objęcia sankcjami unijnymi – podkreśla. Kontrola celna odbywa się dwutorowo. Urzędy celne w Polsce, ale też Francji, Niemczech w oparciu o analizę ryzyka, kontrolą dokumentacyjną i rewizją nie obejmują żadnego towaru, który podlega zakazom procedurą wywozu albo tranzytu. – Mamy do siebie zaufanie jako administracje celne, na tym polega unia celna – podkreśla Raczkowska. Kolejnym punktem kontroli jest granica, gdzie polskie służby celno-skarbowe dokonują bardzo szczegółowych kontroli, aby żaden towar, który podlega zakazom, nie opuścił obszaru celnego Unii.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w tym unii celnej i odsyła do rozporządzeń unijnych, w których jest dokładnie określony katalog towarów, które podlegają zakazowi wywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, jak również importu do Federacji Rosyjskiej i do Republiki Białorusi. Chodzi o rozporządzenie 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz w rozporządzeniu 269/2014 w  sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz rozporządzeniu 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych.

Przy przejściu granicznym z Białorusią  powinniśmy patrzeć na rozporządzenie sankcyjne wobec tego kraju.  A to nie wspomina o lekach, czy artykułach spożywczych. Mówi za to o nowych technologiach, produktach mineralnych, wyrobach z żelaza, ale też militariach.

Zgodnie z załącznikiem III do Białorusi nie można wwozić np. sprzętu, który mógłby być wykorzystany do wewnętrznych represji np. sprzętu i urządzeń specjalnie zaprojektowanych do wywoływania eksplozji, materiałów wybuchowych nieobjętych wspólnym wykazem uzbrojenia, kamizelek kuloodpornych zapewniających ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem, hełmów, sprzętu noktowizyjnego i termowizyjnego oraz wzmacniaczy obrazu.

Problem jednak jest z maszynami. – Zakaz co prawda obejmuje np. maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów (pełna lista tu: załącznik XIV), ale zakazem nie jest objęta realizacja do 4 czerwca 2022 r. umów zawartych przed 2 marca 2022 r. A to oznacza, że polscy celnicy nie mogą zatrzymać takich towarów  Dlatego działacze Euromajdanu, ale także Polska, Litwa, Łotwa i Estonia walczą o zamknięcie wschodniej granicy Unii.

Projekt nie jest jeszcze oficjalnie dostępny, ale z informacji dziennikarza Piotra Nisztora, wynika, że przy szefie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstanie lista osób i podmiotów, które pośrednio lub bezpośrednio wspierają agresje Rosji na Ukrainie, będę one wykluczone z przetargów, a ich majątki zamrożone. Instytucje, które nie dokonają zamrożenia aktywów mogą być ukarane nawet 20 mln zł. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 30.03.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet