28 sty 2020

28 sty 2020

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.(Dz.U.2020 poz.92)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 (Źr.www.prawo.sejm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet