9 lip 2019

9 lip 2019

 Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz. U. 2019 poz. 1147 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

–  Dz.U. 2019 poz. 1169 opublikowano jednolity tekst ustawy – Prawo celne.

-Dz.U.2019 poz. 1180 opublikowano ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.(Źr.isap.sejm.gov.pl-red )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet