23 kwi 2019

23 kwi 2019

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. 2019 poz. 675- ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług- Prawo o miarach.

Dz.U. 2019 poz. 690 – ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dz.U. 2019 poz. 692 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

Dz.U. 2019 poz. 710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym.(K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).