8 lut 2019

8 lut 2019

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 02 stycznia 2019

poz.1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie zamknięć urzędowych

– poz. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia Dziennik Ustaw rok 2019

Dz.U. 07  stycznia 2019  poz.31

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Dz.U.  z 11 stycznia  2019 poz. 58

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Dz.U.   z 17 stycznia 2019 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Dz.U.  z 21 stycznia 2019 poz. 118 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dz.U. z 23 stycznia 2019 r.

-poz.130 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

-poz.132 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Dz.U. z 28 stycznia 2019 r.poz.160 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo dewizowe

Dz.U. z 29 stycznia 2019 r.poz.193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Dz.U. z  6 lutego 2019 poz.225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy(K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet