5 paź 2018

5 paź 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Wchodzą w życie 1 października 2018 r.

–  monitorowanie przewozu towarów – ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1539,

wykonywanie działalności brokerskiej – rozporządzenie ministra finansów z 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywania działalności brokerskiej – Dz.U. z 11 września 2018 r. poz. 1757,

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością     udostępnionych w systemie teleinformatycznym – Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. poz. 1565.

Dz.U.  z 27 września 2018 r.

– poz. 1839 – Rozporządzenie ministra finansów z 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów,

– poz. 1841 – Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i śródlądowej z 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów,

Dz.U. z 28 września 2018 r.

– poz. 1846 – Rozporządzenie  ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

poz. 1849 – Rozporządzenie ministra finansów z 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.      (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet