12 wrz 2018

12 wrz 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

DZ.U. z 11  września 2018r. poz.1760- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

DZ.U. z 10  września 2018r. poz.1748- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

DZ.U. z 4 września 2018r.

-poz. 1714-zmiany do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.,zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r. przyjęte  w Londynie dnia 28 października 2016 r.

-poz.1697 -Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

– poz. 1694 -Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

DZ.U. z 31 sierpnia 2018r. poz.1678– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania

DZ.U. z 29 sierpnia 2018r. poz.1663- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r., w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

DZ.U. z 28 sierpnia 2018r. poz.1654- ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

DZ.U. z 27 sierpnia 2018r. poz.1651- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

DZ.U. z 23 sierpnia 2018r. poz.1624- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów( Źr.www.prawo.sejm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet