23 sie 2018

23 sie 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 10 sierpnia 2018 r. poz. 1541 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
Dz.U. z 13 sierpnia 2018 r. poz. 1557 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
Dz.U. z 14 sierpnia 2018 r. poz. 1565 – Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie     w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym,
Dz.U. z 17 sierpnia 2018 r  poz. 1584 – Rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet