7 cze 2018

7 cze 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 29 maja 2018 r . -poz. 1025 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny,

– .Dz.U. z  30 maja 2018 r.
– poz. 1036
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
poz. 1039 –  Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw,
poz. 1044 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej.(DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet