28 Maj 2018

28 Maj 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 24 maja 2018 r.
– poz.  992 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach,

– poz. 999 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
poz. 1000 – Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet