9 maj 2018

9 maj 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r.
– poz. 798 –
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
– poz. 800 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa,
poz. 804 –
Obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika , deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów,
poz. 809 – Rozporządzenie ministra finansów z 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.(DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet