14 mar 2018

14 mar 2018

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

DZ.U. z 9.03.2018 poz.508 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

DZ.U. z 8.03.2018 poz.502 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

DZ.U. z 7.03.2018 poz.497 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

DZ.U. z 6.03.2018 poz.480 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych(Źr. www.dziennikustaw.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet