26 sty 2018

26 sty 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 18 stycznia 2018 r.
– poz. 146
– Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie,
poz. 149 – Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności,

Dz.U. z 19 stycznia 2018 r.
poz. 155 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,
poz. 159 – Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych,
 – poz. 162 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy,
poz. 167 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne,
poz. 169 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
poz. 170 – Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych,

Dz.U. z 23 stycznia 2018 r.
– poz. 192
–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury,
– poz. 193 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.(D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet