22 sty 2018

22 sty 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

PRAWO

– Dz.U. z 17 stycznia 2018 r.
– poz. 135 –
Zmiany do załączników A i B do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.,
  – poz. 136   –  Oświadczenie rządowe z 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.,
poz. 139 – Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych.                                                                           (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet