20 gru 2017

20 gru 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 14 grudnia 2017 r.
– poz. 2333
– Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie,

Dz.U. z 15 grudnia 2017 r.

– poz. 2342 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości,

poz. 2343 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ,

poz. 2345 – Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.(D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet