9 paź 2017

9 paź 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

–  Dz.U. z 7 września 2017 r. – poz. 1719 – Oświadczenie rządowe z 12 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie 26 maja 2000 r., obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (jednolity tekst ogłoszono w załączniku do oświadczenia rządowego).      (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet